Nieuwsbrief oktober 2012

Hallo leden / ouders,
Na heen en weer pendelen richting de gymzaal van de OSG in
Den Burg, kunnen wij nu vertellen dat vanaf maandag 5 november
er weer gebruik gemaakt kan worden van ’t Skiltje.
Een mooi vooruitzicht!
De grote clubactie is ondertussen van start gegaan, een mooie actie
welke ook nog eens een leuk bedrag in het laatje brengt voor de clubkas.
Deze loopt nog tot 27 oktober 2012. Lever de boekjes (als dit nog niet gebeurt is) voor 27 oktober in bij Elles de Haan of Mariët Zegel, of
tijdens de lessen.
Jullie hebben vast al via de media vernomen dat door de verkoop van gerookte vis en schelpdieren de vereniging  € 1500,- rijker is geworden. Onze dank aan Vispaleis Van der Star, TX6, TX 68, TX 19 en de TX 1.
Dit bedrag zal besteed worden aan een plankoline (combinatie van een springplank en een trampoline).
Het jaarlijks terugkerende springspektakel (voor onze leden vanaf
groep 3) staat gepland op zaterdag 10 november. Nadere informatie hierover volgt nog.
Een andere datum om alvast in de agenda te zetten is woensdag 28 november. Van 15.00 – 16.30 uur hebben wij dan een gezamenlijke
les met een bezoek van de pieten!
Ook willen wij jullie op de hoogte brengen dat onze gymvereniging
nu over een website beschikt. Neem maar eens een kijkje op http://gymvereniging.oudeschild.com/
Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook foto’s op komen, van
onder andere de onderlinge wedstrijden of het springspektakel.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geeft dit dat even aan ons door.
Hier houden wij dan rekening mee.

 

Nu we dan toch zo digitaal bezig zijn, hebben we er ook voor gekozen
een e-mailadres aan te maken, deze luidt als volgt gymverenigingoudeschild@gmail.com

Wij willen jullie voor vragen/opmerkingen voortaan ook dit
e-mailadres te gebruiken?
Alleen op berichten via dit e-mail adres wordt gereageerd.
Na deze vele berichten nog even een reminder over het gymgala,
zaterdag 22 december. Wil je mee bestel kaarten en reserveer de bus!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymvereniging Oudeschild

Scroll naar boven